Rezina najcenejsa

Usposabljanje Atex, tj. Obseg usposabljanja se analizira in izboljša glede na potrebe znane ustanove ali organizacije. Naslednji seznam prikazuje najpomembnejša vprašanja, na podlagi katerih se oblikuje končni načrt usposabljanja. Ta seznam bo, če bo primerno, razširil in vključil druga vprašanja.

https://v-neo.eu/si/

Državno usposabljanje atex:pravne podlage, povezane z eksplozijsko varnostjo: direktiva ATEX137 in nacionalna uredba,Direktiva ATEX95 in nacionalna uredba; & nbsp; medsebojni odnosi med dvema direktivama ATEX137 in ATEX95,pravne podlage v zvezi s požarno varnostjo: odredba Ministrstva za notranje zadeve in uprave z dne 7. junija 2010 o požarni zaščiti prostorov, stavb in krajev; vzajemne informacije z direktivo ATEX137,glavna načela ocene in lokacije eksplozijsko ogroženih območij; ekstremna ocena uporabnosti parametrov eksplozije plina, tekočih hlapov in prahu,elektrostatično ozemljitev - gravitacija, izvedbe in dodatne tehnološke rešitve,vrste protieksplozijske zaščite, ki se uporabljajo v sektorju, in prva pravila za njihovo izbiro; glavna načela zavarovanja procesnih naprav pred eksplozijsko nevarnostjo,primeri enote, ki ponazarjajo učinkovitost uporabe posameznih sistemov protieksplozijske zaščite,pomembna pravila za varno delo in delovanje stroja na potencialno eksplozivnih območjih,primeri eksplozijskih razmer v sektorju,stopnja in razpoložljivost prezračevanja ter območje eksplozijsko ogroženih območij, na primeru plinskih naprav, vodika, propan-butana, acetilena; polnilne točke za baterije, omare za shranjevanje kemikalij,električni stroji na eksplozijsko nevarnih površinah - splošne smernice za vgradnjo naprav,nevarnost nevarnih okvar v sektorju; izbrane težave, povezane s skladiščenjem, odpraševanjem, karburizacijskimi sistemi v elektrarnah, omejitve uporabe sistema za zaščito pred eksplozijo,proces in hitre grožnje s postopki biomase.